LY Fondet skal gi tilbake til naturen

For hver LY-hytte som selges, skal en andel av salgssummen gå til LY Fondet. Det skal deles ut midler fra fondet én gang i året.

prosjekterte

a:7:{s:8:»location»;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:»param»;s:9:»post_type»;s:8:»operator»;s:2:»==»;s:5:»value»;s:12:»prosjekterte»;}}}s:8:»position»;s:6:»normal»;s:5:»style»;s:7:»default»;s:15:»label_placement»;s:3:»top»;s:21:»instruction_placement»;s:5:»label»;s:14:»hide_on_screen»;s:0:»»;s:11:»description»;s:0:»»;}